Dezynfektant do rąk

5L, 0,5 L

✓ Wyprodukowany w oparciu o rekomendowaną przez Światową Organizację
Zdrowia formułę NR 1.
✓ Stosować zgodnie z dokładną instrukcją użycia, skuteczny przeciw wirusom o
charakterze lipofilowym (osłonkowym), do których zalicza się wirus SARS-CoV-2
(2019-nCoV).

Dezynfektant do rąk, wyprodukowany w oparciu o rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia formułę NR 1. Na podstawie tej formuły stworzone środki do dezynfekcji rąk stosowane według dokładnej instrukcji użycia doskonale chronią przed wirusom o charakterze lipofilowym (osłonkowym), do których zalicza się wirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

Substancje czynne: Etanol 80% (v/v), Gliceryna 1.45% (v/v), Nadtlenek wodoru 0.125% (v/v).

Sposób użycia: Nanieść na ręce w takiej ilości, żeby pokryło całą powierzchnię dłoni, następnie pocierać do wyschnięcia. Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami.

Przechowywanie: W skład środku wchodzi etanol, gliceryna oraz nadtlenek wodoru. Preparat i para są łatwopalne. Przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci. Chronić przed źródłem ciepła, gorącą powierzchnią, iskier, otwartego ognia i innych. Nie palić. Zawartość produktu przechowywać w zamknięciu. Zawartość / opakowanie usunąć według państwowych wytycznych. Biuro informacji toksykologicznej tel. (8 5) 236 2052 lub 8 687 53 378.

Opakowanie: Plastik