Dezynfektant do powierzchni

5L, 0,5 L

✓ Stosować zgodnie z dokładną instrukcją użycia, skuteczny przeciw wirusom o
charakterze lipofilowym (osłonkowym), do których zalicza się wirus SARS-CoV-2
(2019-nCoV).
✓ Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholi w
zakładach opieki zdrowotnej (w szpitalach, gabinetach stomatologicznych, domach
pomocy społecznej), instytucjach publicznych (salonach fryzjerskich, salonach
piękności, studio tatuażu, klubach sportowych, szkołach, przedszkolach, stacjach
paliw), firmach przemysłu spożywczego i gospodarstwach domowych.

Ostrzeżenie: Dezynfektant powierzchni, nieprzeznaczony do bezpośredniego stosowania wobec ludzi; dezynfektant stosowany w przemyśle spożywczym (2 i 4 typy produktów).  Nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Nieodpowiedni do dezynfekcji powierzchni narzędzi medycznych.

Substancje czynne: etanol (denaturowany), CAS NR 64-17-5, EB NR 200-578-6, 71,7 %, alkil(C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu, CAS NR 68424-85-1, EB NR 270-325-2, 0,25 %.

Przechowywanie: Preparat i para są bardzo łatwopalne. Chronić przed źródłem ciepła, gorącą powierzchnią, iskier, otwartego ognia i innych. Nie palić. Przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci. Zawartość produktu przechowywać w zamknięciu. Zawartość / opakowanie usunąć według państwowych wytycznych. Biuro informacji toksykologicznej tel. (85) 236 2052 lub 8 687 53 378.

Opakowanie: Plastik