2021.04.13

UAB „PROFLINE“ įgyvendina dezinfekantų gamybos pajėgumų didinimo projektą
UAB „PROFLINE“ pradeda įgyvendinti projektą „Dezinfekantų gamybos pajėgumų didinimas UAB
„PROFLINE“ veikloje“, finansuojamą pagal priemonę Nr. 03.3.1- LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“.
Projekto tikslas – padidinti dezinfekantų gamybos apimtis. Tikslui įgyvendinti įmonė automatizuos
dezinfekantų maišymo procesą, įsigis ir įsidiegs modernią pilstymo, dozavimo, kamščiavimo, butelių
ženklinimo įrangą, robotizuos butelių krovimo į dėžes procesą.
Projekto metu diegiama įranga leis padidinti įmonės gaminamo rankų ir paviršių dezinfekantų gamybos
apimtis ir pasiūlyti šiuos produktus rinkai prieinamesnėmis kainomis. Tikimasi, kad didesni dezinfekcinių
priemonių kiekiai padės efektyviau kovoti su COVID-19 pandemija.
Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0009;
Skirtas finansavimas: 915 586,69 Eur;
Projekto pradžia: 2021-02-09;
Projekto pabaiga: 2021-09-06;
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė